News最新消息
2017-11-10

《1111狂歡購物節》11/10~11/12 加碼贈熱敷腕帶!

       《1111狂歡購物節》11/10~11/12 加碼贈熱敷腕帶!

 

 活動時間:2017-11-10 至 2017-11-12

 活動內容:11/10、11/11、11/12 三日,

    於台雷官網購買台雷熱敷帶系列商品一組,

                                         除贈送「台雷熱敷頸帶」乙條外,

    再加碼贈送「台雷熱敷腕帶」乙條!!!!

    贈品 1+1 大回饋,機會難得,要買要快喲~

 

    

 

服務專線:02-2823-3946 聯絡地址:251新北市淡水區新市一路一段281巷130號 © 2012 台雷科技有限公司. All rights reserved. Design By 元伸網頁設計